"Pirma, nedaryk nieko be priežasties ir tikslo. Antra, nedaryk nieko, kas neduotų naudos visuomenei."
Markas Aurelijus 


VšĮ „Tikslo link" buvo įkurta 2005 metų vasario 25 d.

Pagrindinis VšĮ „Tikslo link" įkūrimo tikslas - padėti socialiai jautrioms visuomenės grupės adaptuotis ir integruotis visuomenėje. Štai kodėl pagrindinė mūsų veikla yra skirta įvairių visuomenės grupių švietimui, gyvenimo kokybės gerinimui.

Turbūt pagrindinis mūsų įmonės credo yra toks "Tai kas tinka visiems, tas netinka niekam". Visos mūsų veiklos yra pagrįstos individualumu ir unikalumu, kiekvieno, kuris į mus kreipiasi. Mes nesistengiame daryti visko, mes siekiame būti profesionalais tik tam tikrose srityse. Štai kodėl mūsų komandoje yra savo srities profesionalai ir kuriuos vertiname kaip tikrąjį VšĮ „Tikslo link" kapitalą.

Naujienos

Plačiau apie vykusius mokymus,  skirtus sporto sektoriuje  dirbantiems fizinio aktyvumo ir sporto sektoriuje, siekiantiems teikti ar jau teikiantiems paslaugas virtualioje erdvėje,  rasite čia: 

Vykdyti mokymai

2021 - 2023 metais vykdėme "Fizinio aktyvumo skatinimas virtualioje erdvėje" mokymus, skirtus sporto sektoriuje dirbantiems asmenims.  Pagrindinis projekto tikslas – gilinti žinias ir įgūdžius 7 Lietuvos regionuose dirbantiems ar teikiantiems paslaugas sporto srityje specialistams (140), siekiant skatinti asmenų įsitraukimą į fizinį aktyvumą naudojant informacines komunikacines technologijų (IKT) priemones. Projekto uždavinys - Suteikti fizinio aktyvumo paslaugų teikimo virtualioje erdvėje (naudojant IKT) kompetencijas dirbantiems ar teikiantiems paslaugas sporto srityje specialistams. Mokymų trukmė buvo 40 val. 

2017 metais vykdėme mokymus Šiaulių regiono sveikatinimo ir sporto sektoriaus darbuotojams, kurių tikslas - suteikti sveikatinimo ir sporto sektoriaus darbuotojams dalykines kompetencijas, reikalingas sveikatinimo ir sporto paslaugų portfelio formavimui ir naujų paslaugų įvedimui į rinką. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su ateities sveikatinimo ir sporto sektoriaus iššūkiais, galima paslaugų įvairove, orientuota į bendruomenių fizinio aktyvumo skatinimą bei įgijo verslumo kompetencijas sveikatinimo ir sporto sektoriuje per paslaugų portfelio sudarymą ir vystymą.